główna zawartość
artykuł nr 1

Rejestr zarządzeń

Załączniki:
Zarządzenie Nr 18/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 04.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z siłowni w czasie trwania zagrożenia epidemicznego 714.78 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 04.06.2020r. 565.04 KB
Zarządzenie Nr 17/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 26.05.2020r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obiektów sportowych znajdujących się przy Zespole Szkół w Sośniach w czasie zagrożenia epidemicznego 716.60 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 26.05.2020r. 690.54 KB
Zarządzenie Nr 16/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 21.05.2020r. w sprawie tymczasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Sośniach 462.71 KB
Zarządzenie Nr 15 /2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 18.05.2020r. w sprawie wprowadzenia procedur ochrony dzieci i pracowników placówki przed COVID - 19 360.48 KB
Załącznik do zarządzenia nr 15/2020 Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach o zasadach funkcjonowania placówek w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem COVID - 19 Przedszkole Samorządowe w Sośniach 531.66 KB
Załącznik do zarządzenia nr 15/2020 Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Przedszkola Samorządowego w Sośniach w czasie trwania zagrożenia epidemicznego. 625.47 KB
Załącznik do zarządzenie nr 15/2020 Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach o zasadach funkcjonowania placówek w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem COVID - 19 Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka Klasy I - III 555.70 KB
Załącznik do zarządzenia nr 15/2020 Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach o zasadach funkcjonowania placówek w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem COVID - 19 Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka zajęcia specjalistyczne, konsultacje dla uczniów 568.25 KB
Oświadczenie rodziców - COVID -19 353.95 KB
Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 05.05.2020r. w sprawie tymczasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Sośniach 461.63 KB
Zarządzenie Nr 13/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu dotyczącego zasad gospodarki oraz sposobów stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w Zespole Szkół w Sośniach 507.75 KB
Zarządzenie Nr 12 /2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Zespół Szkół w Sośniach 347.10 KB
Zarządzenie Nr 11/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 30 marca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Zespole Szkół w Sośniach w związku z zagrożeniem epidemiologicznym 404.49 KB
Zarządzenie Nr 10/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 30 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Sośniach 348.07 KB
Zarządzenie Nr 9 /2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 24.03.2020r. w sprawie ustalenia tygodniowego rozkładu zajęć organizowanego w ramach zdalnego nauczania 412.79 KB
Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 20.02.2020r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020r. dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół w Sośniach 405.15 KB
Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 17.02.2020 w sprawie sposobu wydatkowania środków finansowych za media z podziałem na poszczególne rozdziały planu finansowego wydatków Zespołu Szkół w Sośniach 465.03 KB
Zarządzenie Nr 6 /2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 13.02.2020r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych oraz wyznaczenia ich przewodniczących 412.55 KB
Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 13.02.2020r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i do klasy I szkoły podstawowej 829.03 KB
Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 22.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Procedury wprowadzania innowacji pedagogicznych w Zespole Szkół w Sośniach 432.62 KB
Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 14.01.2020r. w sprawie samooceny kontroli zarządczej 409.96 KB
Zarządzenie Nr 41/2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 30.12.2019r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu pracy obowiązującego w Zespole Szkół w Sośniach 428.62 KB
Zarządzenie Nr 39/2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 20.12.2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy obowiązującego w Zespole Szkół w Sośniach 509.21 KB
Zarządzenie Nr 38/2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 19.12.2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Sośniach 345.68 KB
Zarządzenie Nr 35/2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 19 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia Procedur kontroli i egzekucji rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki obowiązujący w Zespole Szkół w Sośniach 345.87 KB
Zarządzenie Nr 34/2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Sośniach 413.47 KB
Zarządzenie Nr 33/2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Sośniach 413.46 KB
Zarządzenie Nr 31/2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 10.10.2019r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Sośniach 345.63 KB
Zarządzenie Nr 29 /2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 01.10.2019r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych na etapie szkolnym w roku szkolnym 2019/2020 521.13 KB
Zarządzenie Nr 28/2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 19.09.2019r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Sośniach 554.06 KB
Zarządzenie Nr 27 /2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 16.09.2019r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 351.49 KB
Zarządzenie Nr 26/2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 12.09.2019r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka i Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Sośniach 480.70 KB
Zarządzenie Nr 25/2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 12.09.2019r. w sprawie przedłożenia Radzie Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego i Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Sośniach planu nadzoru pedagogicznego Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach na rok szkolny 2019/2020 411.09 KB
Zarządzenie Nr 24 /2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 27.08.2019r. w sprawie dopuszczenia programów nauczania do użytku szkolnego 355.93 KB
Zarządzenie Nr 20/2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 11.06.2019r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Sośniach 481.13 KB
Zarządzenie Nr 17/2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 18.05.2019r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Sośniach 252.31 KB
Zarządzenie Nr 16/2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 24.04. 2019r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Sośniach 408.92 KB
Zarządzenie Nr 15 /2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 26.03.2019r. w sprawie wprowadzenia Wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Sośniach 349.42 KB
Zarządzenie Nr 14/2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 26.03.2019r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Sośniach 407.84 KB
Zarządzenie Nr 13 /2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 26.03.2019r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Sośniach 403.44 KB
Zarządzenie Nr 9 /2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 15.02.2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Sośniach 427.15 KB
Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośniach 157.16 KB
Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Sośniach na rok szkolny 2019/2020. 488.16 KB
Zarządzenie Nr 9 / 2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 26.02.2019r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Samorządowego w Sośniach i do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośniach. 195.44 KB
Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 15.02.2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny pracy nauczyciela 405.94 KB
Zarządzenie Nr 7 /2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 10.01.2019r. w sprawie: zasad udzielania zamówień , których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30.000,00 euro. 448.81 KB
Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 03.01. 2019r. w sprawie zwołania posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka i Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Sośniach 419.30 KB
Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 03.01.2019r. w sprawie samooceny kontroli zarządczej 618.49 KB
Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora Zespołu Szkół w Sośniach z dnia 08.02.2018r. sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Zespołu Szkół w Sośniach 477.21 KB