główna zawartość
artykuł nr 1

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Sośniach

artykuł nr 2

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

artykuł nr 3

Wniosek o przyjęcie kandydata do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośniach (wypełniają rodzice dziecka spoza obwodu szkoły)

artykuł nr 4

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ( wypełniają rodzice dziecka z obwodu szkoły)

artykuł nr 5

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uzyskania dostępu do informacji zawartych w dzienniku elektronicznym

Załączniki:
Załącznik 189.79 KB